ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

  1.  Інформаційна довідка про заклад

11. Наявність вакантних посад

 

  1. Статут закладу освіти

12. Кошторис і фінансовий звіт про надходження і використання коштів

 

  1. ЛІЦЕНЗІЯ на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти

13. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти 

  1. Структура та органи управління закладу освіти

14. Результати моніторингу якості освіти

  1. Кадровий склад закладу освіти

 

15. Річний звіт про діяльність закладу освіти

  1. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти засновником

16. Правила поведінки здобувачів освіти в  закладі освіти

 

  1. Правила прийому до закладу освіти
   17.  Умови доступності закладу освіти для навчання дітей з особливими освітніми потребами

   8. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

 

18. Протидія булінгу. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію  булінгу (цькуванню) в закладі освіти

  1. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти

 

19. План заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству

  1. Мова освітнього процесуШкола україномовна

20. Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

 

 

     21. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

 

 22. Розмір плати за навчання

 

 23. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

 

 

 

 

 

 

 

Занесені до шкільного банку обдарованих дітей у 2019 році

 

https://drive.google.com/open?id=1mCuzsqA0ZXfUyqLxtoFjKvMQ-bLvsQQ9

 

https://drive.google.com/file/d/1aVI14fpNZilhkUtTSWkbOXRiL0ToJ1Aw/view?usp=sharing

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Інформація про школу

Лиманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 є комунальною власністю Лиманської міської ради Донецької області. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради, якому делеговані відповідні повноваження. Школа україномовна.

https://drive.google.com/open?id=1G46RckKvMR7NGe4JRikCROHsKzS1kx3o (посилання на фото )

Школа складається з двох будівель, одна з яких прийнята в експлуатацію 1937 року, друга – 1976 року.

Рішенням виконкому Лиманської міської ради від 18.05.2016 р. №176 школа перейменована на Лиманську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №3 Лиманської міської ради Донецької області. Статут школи затверджений рішенням Лиманської міської ради від 22.09.2016р. №7/14-692.

https://drive.google.com/open?id=1CKzHntc4qC2y0b2lfyrqVmB9L50YkEXE (посилання на статут)

Діяльність Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Лиманської міської ради Донецької області спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних показників мережі, створення належних умов для функціонування й розвитку, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків.

У 2018–2019 н.р. в школі відкрито 20 класів, в яких на 1 вересня навчалося 436 учнів.

Освітній процес у школі забезпечують 33 педагогічних працівники: директор школи Ярова А.В., заступники директора з навчально – виховної роботи Долгополова Н.М., Щербина О.О., заступник директора з виховної роботи Чепурна С.В., 23 учителі, педагог-організатор, практичний психолог, завідувач бібліотекою та 3 вчителі – сумісники.

Обслуговуючий персонал – 18 чоловік, з них 4 сезонних оператори котельні.

https://drive.google.com/open?id=10bEsbghScEAw3Suehzmr1xrfYu5wAIws (посилання на список учителів та техпрацівників).

Освітня програма Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 та Робочий навчальний план на 2018/2019 н.р. схвалено педагогічною радою (протокол №12 від 08.06.2018 р., протокол №1 від 31.08.2018 р.).

 

https://drive.google.com/open?id=1Z6IK_N62zdLV7rjykee48qGBXv27VIg4(посилання)

2. Територія обслуговування

 

3.Підсумки роботи школи

Підсумки роботи школи за 2016-2017 навчальний рік

                                                                                     та завдання на новий 2017-2018 навчальний рік 

                                                                                 

Підсумки роботи школи за 2017-2018 навчальний рік

та завдання на новий 2018-2019 навчальний рік

 

4. Річний звіт директора

5. Свідоцтво