Основні права дітей

http://book-house.org/assets/images/cont.gif

Юний друже, чи знаєш ти, що Організація Об’єднаних Націй у Всесвітній декларації прав людини проголосила, що діти мають право на особливий захист, турботу і допомогу (Нью-Йорк, 20 листопада 1989 р.)?

Не знаєш? Тоді ця сторінка якраз для тебе!

Для початку нагадаємо, що дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користуватися однаковим соціальним захистом. (Всесвітня декларація прав людини. Стаття 25).

http://book-house.org/assets/images/j0315816.gifДитина має право:

 • Право на життя. Право на ім’я.
 • Право на громадянство.
 • Право на відсутність дискримінації.
 • Право на свободу совісті і релігійних переконань.
 • Право на життя з батьками.
 • Право на працю.
 • Право на відпочинок.
 • Право на захист життя та здоров’я.
 • Право на освіту.
 • Право на відсутність рабства.
 • Право на житло.
 • Право на свободу слова.
 • Право на отримання інформації.
 • Право користування досягненнями культури.
 • Право створювати сім’ю.
 • Право участі у науково-технічній та художній творчості.

Народившись, дитина отримує право на громадянство, має право жити і виховуватися у сім’ї, знати своїх батьків, отримувати від них захист своїх прав і законних інтересів. На ім’я дитини може бути відкрито рахунок у банку.

 

Півторарічний громадянин має право відвідувати ясла.

 

Трьохрічний громадянин має право відвідувати дитячий садок.

 

Шестирічний громадянин має право:

 • відвідувати школу;
 • самостійно заключати дрібні побутові угоди.

 

Десятирічний громадянин:

 • дає згоду на зміну свого імені та прізвища;
 • дає згоду на своє всиновлення або передачу в прийомну родину, або відновлення батьківських прав своїх батьків;
 • висловлює свою думку про те, з ким із його батьків, після розірвання шлюбу,він хотів би жити;
 • має право бути заслуханим у ході будь-якого судового або адміністративного розгляду;
 • може вступати в дитячі суспільні об’єднання.

 

Чотирнадцятирічний громадянин:

 • може вибирати місце проживання (за згодою батьків);
 • має право за згодою батьків укладати будь-які угоди;
 • має право самостійно розпоряджатися своїм доходом, зарплатою, стипендією;
 • здійснювати свої авторські права, як результат своєї інтелектуальної діяльності;
 • може отримати дозвіл взяти шлюб у вигляді виключення, якщо склалися особливі обставини (при цьому наступає повна дієздатність);
 • допускається вступ на роботу з дозволу батьків (на легку працю не більше 4 годин у день);
 • має право вимагати відміни усиновлення;
 • може навчатися водінню мотоцикла;
 • має право управляти велосипедом під час руху дорогами;
 • несе карну відповідальність за деякі злочини;
 • несе майнову відповідальність по укладених угодах, а також за заподіяну майнову шкоду;
 • може бути виключений зі школи за порушення.

 

П’ятнадцятирічний громадянин має право вступу на роботу (24 годинний робочий тиждень).

 

Шістнадцятирічний громадянин має право:

 • отримати паспорт;
 • взяти шлюб при наявності поважних причин;
 • управляти мопедом при їзді по дорогах;
 • навчатися водінню автомобіля на дорогах в присутності інструктора;
 • заключати трудовий договір (контракт), рабочий тиждень не повинен перебільшувати 36 годин;
 • підлягає адміністративній та карній відповідальності за правопорушення.

 

Сімнадцятирічний громадянин підлягає початковому ставленню на військовий облік (видається приписне свідоцтво).

 

У 18 років настає повна дієздатність громадянина. Отримує всі права та накладає на себе будь-які обов’язки.

Тепер про свої права ти знаєш багато, скористайся ними!

 

 

Права дитини

Права́ дити́ни — система можливостей, які необхідні особі для її комплексного та цілісного розвитку в умовах і відповідно до вимог середовища, беручи до уваги незрілість дитини(за міжнародно-правовими актами визнається «кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, що застосовується до даної особи, вона не досягає повноліття раніше»).

 

Права дитини в Україні

22 грудня 2010 у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему: «Законодавче забезпечення та реальний стан дотримання прав дитини в Україні». Учасники слухань відзначили такі позитивні речі:

 • В Україні створено основні засади законодавчого забезпечення у сфері захисту прав дітей. Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в цілому відповідають загальносвітовим гуманітарним підходам та положенням Конвенції ООН про права дитини, ратифікованої Україною в 1991 році.
 • З метою забезпечення права дітей на сімейне виховання системною стала практика національного усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування їх під опіку, піклування, в прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.
 • Вдалося закріпити позитивну тенденцію до зменшення числа бездоглядних і безпритульних дітей. Удосконалено діяльність із соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, розширено мережу закладів соціального захисту та соціального обслуговування. Є позитивні напрацювання щодо підтримки багатодітних сімей.

 

Актуальні проблеми:

 • запровадження нових форм соціальної підтримки сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах;
 • розширення в невеликих містах і сільській місцевості мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
 • посилення міжвідомчої співпраці служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, соціальних інспекторів, працівників освіти, охорони здоров'я, органів внутрішніх справ з метою раннього виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
 • запровадження нових форм співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, бізнес-структур і неурядових організацій. Прикладом такої організації в Україні є Міжнародна комісія з захисту прав людини( IHRC).

 

 

Українське законодавство

з питань прав дитини

 

Рекомендовані інформаційні ресурси:

Загальна декларація прав людини.

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015;

 • ООН про права дитини.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021;

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu;

http://la-strada.org.ua/;

http://uire.org.ua/;

https://www.facebook.com/childhotline.ukraine/;

https://childfund.org.ua/;

http://www.unicef.org/ukraine/ukr/.

 

Правовий порадник.

URL:https://drive.google.com/drive/folders/17cmdLFK3QQyYA2kdRc3YBPYdgoa5eeSv